FSC ® beleidsverklaring VOC.

VOC (Vastgoed Onderhoud Centrale B.V.) neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door structureel aandacht te schenken aan het inkopen van duurzame materialen. Hiertoe heeft VOC, als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van hout en houtenproducten, haar bedrijfsprocessen gecertificeerd conform de FSC certificeringrichtlijn.

Binnen dit kader verklaart de directie van VOC dat zij:
FSC certificering van groot belang vindt bij het vormgeven van haar beleid ten aanzien van duurzaam ondernemen en verplicht zich hierbij tot het invoeren en handhaven van deze certificatie.

Van haar medewerkers verwacht dat zij binnen de kaders van de certificeringsystemen hun werkzaamheden zullen uitvoeren.

In het kader van FSC certificering de procedures en instructies hanteert die zijn opgenomen in het FSC handboek. Deze procedures en instructies zijn in overeenstemming met de werkelijkheid. (zeggen wat we doen, doen wat we zeggen).

Bij veranderingen binnen de bedrijfssituatie, die van invloed zijn op FSC-procedures en/of instructies, deze onmiddellijk actualiseert.

Dat hout en houten producten worden vermeden die afkomstig zijn: uit illegale bronnen; uit gebieden waarbinnen schendingen van traditionele rechten en burgerrechten plaatsvinden; uit bosgebieden, waarbinnen natuur- en cultuurwaarden bedreigd worden door bosbeheer; van plantages of andere bronnen die zijn aangelegd ten koste van natuurlijke bosgebieden; uit bossen, waarbinnen genetisch gemanipuleerde bomen zijn aangeplant; voor houtvezels die afkomstig zijn uit boomsoorten die door CITES worden aangemerkt als bedreigde soorten, worden alle regels die zijn bepaald door CITES en andere internationale wetgeving/richtlijnen nageleefd bij verwerking ervan in papier dat met een FSC-claim wordt verkocht, hiermee onderschrijft zij de FSC waarden (zoals omschreven in 1.5 van FSC-STD-40-004 V2-1).

De veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers belangrijk vindt en binnen het bedrijf een gezonde en veilige situatie waarborgt.

Dat VOC alle medewerking zal verlenen en relevante documenten ter beschikking zal stellen aan de certificeerder in het kader van FSC audits.

VOC in het bezit is van de FSC-Standaarden FSC-STD-40-004, FSC-STD-40-003, FSC-STD-50-001 en relevante directives, de inhoud hiervan bekend is en er naar wordt gehandeld.

De beleidsverklaring is op de website van het bedrijf beschikbaar.

Namens VOC Directie
FSC certificaat Nelderland