Mutatieonderhoud

Bij woningen die vrijkomen voert VOC mutatieonderhoud uit volgens de richtlijnen en het beleid van de opdrachtgever. Een tijdige signalering leidt daarbij tot een kortere leegstand en daardoor een lagere huurderving voor de opdrachtgever, in dit geval de woningcorporatie. In veel gevallen kan dit zelfs beperkt blijven tot één werkdag! Bij iedere mutatie wordt, indien u dat wenst, gewerkt met een van te voren vastgestelde mutatiechecklist. Het uitgangspunt hierbij is, dat uw klant de woning direct kan betrekken. Vanzelfsprekend brengen wij u gedetailleerd op de hoogte wanneer ingrijpende onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt is dat een factuur van VOC nooit een verrassing voor u is!