Politiekeurmerk Veilig Wonen

Sommigen raken het nare gevoel nooit meer kwijt. Het gevoel dat een vreemde in je huis heeft rondgelopen en al je spullen heeft bekeken. Het gevoel van grove inbreuk op je privacy. Nog afgezien van het feit, dat waardevolle en vaak onvervangbare bezittingen zijn ontvreemd. Ieder jaar wordt toch nog bij 1 op de 50 woningen in Nederland ingebroken! Vandaar dat VOC meer dan gemiddeld aandacht heeft voor de veiligheid van woningen. Dat daarvoor aansluiting gezocht is bij kennis en inzichten van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is niet meer dan logisch. VOC is dan ook erkend en gecertificeerd PKVW bedrijf. Op basis van de richtlijnen van PKVW verricht VOC inspecties, adviseert opdrachtgevers op het gebied van beveiliging en voert werkzaamheden uit met goedgekeurde materialen. Bovendien is VOC gerechtigd om de bijbehorende certificaten uit te reiken. Want VOC vind veilig wonen vanzelfsprekend.